Bước 1: bạn truy cập vào địa chỉ thêm addon: https://chrome.google.com/webstore/detail/unlimited-free-vpn-better/gjknjjomckknofjidppipffbpoekiipm?utm_source=vforum.vn 
 
Bước 2: Làm theo hướng dẫn trong video và đăng nhập facebook, tất cả lại trở lại trạng thái bình thường.

Chúc các bạn thành công!