Ngày Trái Đất đầu tiên diễn ra như thế nào?
Ngày Trái Đất đầu tiên trên thế giới diễn ra ngày 22 tháng 4 năm 1970 ở Mỹ


Sự kiện này được khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề môi trường trên toàn cầu. Hàng triệu người Mỹ bao gồm cả học sinh, sinh viên từ hàng nghìn các trường cao đẳng, đại học đã tham gia vào các cuộc biểu tình, tuần hành cùng với những chương trình giáo dục nhằm nâng cao ý thức của về vấn đề môi trường.

Thượng nghị sĩ Gaylord Nelson – một nhà nghiên cứu môi trường học đã đưa ra ý tưởng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề sinh thái đang diễn ra quanh chúng ta. Trong một bài phát biểu ở tiểu bảng Winconsin, ông cho biết:”Những cuộc biểu tình trên toàn quốc sẽ nâng cao sự quan tâm của mọi người nhiều hơn tới môi trường cũng như các vấn đề chính trị đang diễn ra”.

Ngày Trái Đất đầu tiên diễn ra như thế nào?
Bắt nguồn từ một cuộc biểu tình của giới sinh viên, học sinh nay đã có hàng tỷ người hưởng ứng Ngày Trái Đất

Ông Nelson đã hoạt động rất tích cực nhằm đưa sự kiện này trở thành một trong những chương trình nghị sự quốc gia. Những nỗ lực của ngài Thượng nghị sĩ đã thật sự đem lại kết quả khi nâng cao nhận thức về môi trường. Tháng 7 năm 1970, Cơ quan bảo vệ môi trường được thành lập nhằm thực thi pháp luật với những hành động gây ra ô nhiễm môi trường.

Kể từ sự kiện ngày 22 tháng 4 năm 1970, hàng năm Ngày Trái Đất được hàng tỉ người trên thế giới hưởng ứng nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường như sự nóng lên toàn cầu.