Một pha tiểu xảo đã khiến kết cục trận đấu thay đổi 180 độ.