Tuyển Anh

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Pháp


24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Bỉ

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Đức

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Bồ Đào Nha

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Áo

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Ba Lan

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Hungary

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT CH Czech

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Croatia
 
24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Thổ Nhĩ Kỳ

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Albania

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Italia

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Thụy Điển

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Thụy Sỹ

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Bắc Ireland
 
24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT CH Ireland

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Romania

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Nga

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Ukraine

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Slovakia

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Tây Ban Nha

24 đội tuyển dự Euro 2016: Đội nào có trang phục đẹp nhất?
ĐT Xứ Wales