1. 02h45 ngày 10/11: Scotland vs Hà Lan

Lịch thi đấu 10 trận giao hữu quốc tế đáng chú ý nhất tuần này

2. 18h00 ngày 10/11: Hàn Quốc vs Colombia
 
Lịch thi đấu 10 trận giao hữu quốc tế đáng chú ý nhất tuần này

3. 19h00 ngày 10/11: Nhật Bản – Brazil

Lịch thi đấu 10 trận giao hữu quốc tế đáng chú ý nhất tuần này

4. 02h45 ngày 11/11: Bỉ - Mexico

Lịch thi đấu 10 trận giao hữu quốc tế đáng chú ý nhất tuần này

 5. 03h00 ngày 11/11: Anh - Đức

Lịch thi đấu 10 trận giao hữu quốc tế đáng chú ý nhất tuần này

6. 02h45 ngày 11/11: Ba Lan – Uruguay

Lịch thi đấu 10 trận giao hữu quốc tế đáng chú ý nhất tuần này

7. 03h00 ngày 11/11: Pháp – Wales

Lịch thi đấu 10 trận giao hữu quốc tế đáng chú ý nhất tuần này

8. 03h45 ngày 11/11: Bồ Đào Nha - Saudi Arabia

Lịch thi đấu 10 trận giao hữu quốc tế đáng chú ý nhất tuần này

9. 20h00 ngày 11/11: Nga – Argentina

Lịch thi đấu 10 trận giao hữu quốc tế đáng chú ý nhất tuần này

10. 03h30 ngày 12/11: Tây Ban Nha - Costa Rica

Lịch thi đấu 10 trận giao hữu quốc tế đáng chú ý nhất tuần này