Arsene Wenger lịch lãm trên tạp chí LEquipe

Trong bài phỏng vấn trên tạp chí này, ông Wenger đã thổ lộ nhiều điều về cuộc sống cá nhân, tín ngưỡng và sự nghiệp của mình.

Arsene Wenger lịch lãm trên tạp chí LEquipe

Wenger là một người sùng đạo. Điều ông sợ nhất là… “giờ cao su”. Những ai đến muộn hay thất hẹn với ông hẳn sẽ biết về điều này.

Arsene Wenger lịch lãm trên tạp chí LEquipe

Ông cũng mở lòng về cuộc sống riêng tư, nhất là sau khi ly dị bà vợ Annie sau 5 năm chung sống.

Wenger vẫn sẽ gắn bó với CLB Arsenal đến tận năm 2017.

Arsene Wenger lịch lãm trên tạp chí LEquipe

Arsene Wenger lịch lãm trên tạp chí LEquipe

Arsene Wenger lịch lãm trên tạp chí LEquipe

Arsene Wenger lịch lãm trên tạp chí LEquipe

Arsene Wenger lịch lãm trên tạp chí LEquipe