Cúp Hội Ngộ 2016 quy tụ 20 đội bóng tham dự thì có đến hơn hai chục phong cách cổ vũ của cánh chị em, những người được coi là hậu phương, là đồng môn của những anh em Rồng, Rắn, Ngựa đang miệt mài cày ải trên những sân cỏ vào các chiều thứ 7.

Giải diễn ra từ 20/8 đến tận 15/10 nên sẽ còn rất nhiều những hình ảnh đẹp và hấp dẫn thế này tràn ngập sân cỏ Cúp Hội Ngộ 2016.

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016

Muôn màu sắc thái nữ CĐV Cúp Hội Ngộ 2016