Theo ICIJ, công cụ tìm kiếm để công bố ‘hồ sơ Panama’ đêm nay sẽ cho phép người truy cập gõ tên một cá nhân hay công ty. Từ đó có thể xem mối liên hệ của cá nhân với các công ty khác. 

“Bạn sẽ thấy những công ty và chủ nhân thực sự của chúng. Đây là những thông tin chưa bao giờ công bố. Chúng tôi cho rằng thông tin về chủ sở hữu những công ty này nên được công khai rõ ràng”, Phó giám đốc ICIJ Marina Walker Guevara cho biết.

Đầu tháng này, người cung cấp Hồ sơ Panama cho biết sở dĩ mình tiết lộ các tài liệu là bởi suy nghĩ rằng các nhà sáng lập, nhân viên và khách hàng của Mossack Fonseca cần phải trả lời về vai trò của họ trong những hoạt động phạm tội này.

Trang web tra cứu Hồ sơ Panama của ICIJ: https://offshoreleaks.icij.org