kqsx mega 645: Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Thứ Sáu ngày 21/10/2016

Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Chủ Nhật ngày 09/10/2016
Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Chủ Nhật ngày 09/10/2016

Vietlott - 09/10 00:16

Vào lúc 18h10 phút ngày 09/10, xổ số tự chọn Mega 6/45 sẽ tiếp tục kỳ quay thưởng lần thứ 36. Bongdanet.vn sẽ cập nhật những thống kê chi tiết và chính xác nhất của 10 kỳ mở thưởng liên tiếp trước đó, cũng như những dự đoán mới nhất cho kỳ quay số mở thưởng lần thứ 36.

TRỰC TIẾP quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 9/10/2016
TRỰC TIẾP quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 9/10/2016

Vietlott - 09/10 00:14

Hôm nay (9/10), phiên quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 lần thứ 36 chính thức diễn ra lúc 18h10. Bongdanet.vn sẽ trực tiếp theo dõi phiên quay số mở thưởng cũng như cập nhật trực tuyến kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 nhanh và chính xác nhất.

Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Thứ Sáu ngày 07/10/2016
Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Thứ Sáu ngày 07/10/2016

Vietlott - 07/10 00:25

Vào lúc 18h10 phút ngày 07/10, xổ số tự chọn Mega 6/45 sẽ tiếp tục kỳ quay thưởng lần thứ 35. Bongdanet.vn sẽ cập nhật những thống kê chi tiết và chính xác nhất của 10 kỳ mở thưởng liên tiếp trước đó, cũng như những dự đoán mới nhất cho kỳ quay số mở thưởng lần thứ 35.

TRỰC TIẾP quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 Thứ Sáu ngày 7/10/2016
TRỰC TIẾP quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 Thứ Sáu ngày 7/10/2016

Vietlott - 07/10 00:22

Hôm nay (7/10), phiên quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 lần thứ 35 chính thức diễn ra lúc 18h10. Bongdanet.vn sẽ trực tiếp theo dõi phiên quay số mở thưởng cũng như cập nhật trực tuyến kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 nhanh và chính xác nhất.

TRỰC TIẾP quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 Thứ Tư ngày 5/10/2016
TRỰC TIẾP quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 Thứ Tư ngày 5/10/2016

Vietlott - 04/10 23:11

Hôm nay (5/10), phiên quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 lần thứ 34 chính thức diễn ra lúc 18h10. Bongdanet.vn sẽ trực tiếp theo dõi phiên quay số mở thưởng cũng như cập nhật trực tuyến kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 nhanh và chính xác nhất.

Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Thứ Tư ngày 05/10/2016
Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Thứ Tư ngày 05/10/2016

Vietlott - 04/10 23:09

Vào lúc 18h10 phút ngày 05/10, xổ số tự chọn Mega 6/45 sẽ tiếp tục kỳ quay thưởng lần thứ 34. Bongdanet.vn sẽ cập nhật những thống kê chi tiết và chính xác nhất của 10 kỳ mở thưởng liên tiếp trước đó, cũng như những dự đoán mới nhất cho kỳ quay số mở thưởng lần thứ 34.

Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Chủ Nhật ngày 02/10/2016
Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Chủ Nhật ngày 02/10/2016

Vietlott - 02/10 02:01

Vào lúc 18h10 phút ngày 02/10, xổ số tự chọn Mega 6/45 sẽ tiếp tục kỳ quay thưởng lần thứ 33. Bongdanet.vn sẽ cập nhật những thống kê chi tiết và chính xác nhất của 10 kỳ mở thưởng liên tiếp trước đó, cũng như những dự đoán mới nhất cho kỳ quay số mở thưởng lần thứ 33.

TRỰC TIẾP quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 2/10
TRỰC TIẾP quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 2/10

Vietlott - 02/10 01:13

Hôm nay (2/10), phiên quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 lần thứ 33 chính thức diễn ra lúc 18h10. Bongdanet.vn sẽ trực tiếp theo dõi phiên quay số mở thưởng cũng như cập nhật trực tuyến kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 nhanh và chính xác nhất.

TRỰC TIẾP quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 Thứ Sáu ngày 30/9/2016
TRỰC TIẾP quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 Thứ Sáu ngày 30/9/2016

Vietlott - 30/09 06:35

Hôm nay (30/9), phiên quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 lần thứ 32 chính thức diễn ra lúc 18h10. Bongdanet.vn sẽ trực tiếp theo dõi phiên quay số mở thưởng cũng như cập nhật trực tuyến kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 nhanh và chính xác nhất.

Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Thứ Sáu ngày 30/9/2016
Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Thứ Sáu ngày 30/9/2016

Vietlott - 30/09 01:13

Vào lúc 18h10 phút ngày 30/9, xổ số tự chọn Mega 6/45 sẽ tiếp tục kỳ quay thưởng lần thứ 32. Bongdanet.vn sẽ cập nhật những thống kê chi tiết và chính xác nhất của 10 kỳ mở thưởng liên tiếp trước đó, cũng như những dự đoán mới nhất cho kỳ quay số mở thưởng lần thứ 32.

TRỰC TIẾP quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 Thứ Tư ngày 28/9/2016
TRỰC TIẾP quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 Thứ Tư ngày 28/9/2016

Vietlott - 28/09 17:12

Hôm nay (28/9), phiên quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 lần thứ 31 chính thức diễn ra lúc 18h10. Bongdanet.vn sẽ trực tiếp theo dõi phiên quay số mở thưởng cũng như cập nhật trực tuyến kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 nhanh và chính xác nhất.

Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Thứ Tư ngày 28/9/2016
Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Thứ Tư ngày 28/9/2016

Vietlott - 28/09 02:45

Vào lúc 18h10 phút ngày 28/9, xổ số tự chọn Mega 6/45 sẽ tiếp tục kỳ quay thưởng lần thứ 31. Bongdanet.vn sẽ cập nhật những thống kê chi tiết và chính xác nhất của 10 kỳ mở thưởng liên tiếp trước đó, cũng như những dự đoán mới nhất cho kỳ quay số mở thưởng lần thứ 31.

Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Chủ Nhật ngày 25/9/2016
Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Chủ Nhật ngày 25/9/2016

Vietlott - 25/09 03:40

Vào lúc 18h10 phút ngày 25/9, xổ số tự chọn Mega 6/45 sẽ tiếp tục kỳ quay thưởng lần thứ 30. Bongdanet.vn sẽ cập nhật những thống kê chi tiết và chính xác nhất của 10 kỳ mở thưởng liên tiếp trước đó, cũng như những dự đoán mới nhất cho kỳ quay số mở thưởng lần thứ 30.

TRỰC TIẾP quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 25/9/2016
TRỰC TIẾP quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 25/9/2016

Vietlott - 25/09 03:19

Hôm nay (25/9), phiên quay số mở thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 lần thứ 30 chính thức diễn ra lúc 18h10. Bongdanet.vn sẽ trực tiếp theo dõi phiên quay số mở thưởng cũng như cập nhật trực tuyến kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 nhanh và chính xác nhất.

Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Thứ Sáu ngày 23/9/2016
Thống kê soi cầu xổ số tự chọn Mega 645 Thứ Sáu ngày 23/9/2016

Vietlott - 23/09 00:34

Vào lúc 18h10 phút ngày 23/9, xổ số tự chọn Mega 6/45 sẽ tiếp tục kỳ quay thưởng lần thứ 29. Bongdanet.vn sẽ cập nhật những thống kê chi tiết và chính xác nhất của 10 kỳ mở thưởng liên tiếp trước đó, cũng như những dự đoán mới nhất cho kỳ quay số mở thưởng lần thứ 29.

XH Cầu thủ Bàn thắng Điểm

1  Lionel Messi 34 68

2  Kylian Mbappé 32 64

3  Fabio Quagliarella 26 52

4  Mohamed Salah 22 44

5  Duván Zapata 22 44

6  Pierre-Emerick Aubameyang 22 44

7  Robert Lewandowski 22 44

8  Sadio Mané 22 44

9  Cristiano Ronaldo 21 42

10  Mbaye Diagne 28 42

(Cập nhật liên tục hàng ngày)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Bỉ 10 1737

2  Pháp 8 1734

3  Brazil 0 1676

4  Anh 16 1647

5  Croatia -13 1621

6  Uruguay 4 1613

7  Bồ Đào Nha -7 1607

8  Thụy Sĩ 5 1604

9  Tây Ban Nha 10 1601

10  Đan Mạch -3 1586

98  Việt Nam 0 1227

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Mỹ -22 2101

2  Đức 15 2072

3  Anh 28 2049

4  Pháp -3 2043

5  Canada 0 2006

6  Úc 4 2003

7  Nhật Bản 7 1991

8  Hà Lan -20 1967

9  Thụy Điển -14 1962

10  Brazil -20 1944

35  Việt Nam 0 1638

Đọc báo bóng đá mới nhất, tin tức bóng đá trực tuyến 24h hôm nay ngày 19/05/2019. Tin tức, nhận định dự đoán, kết quả, BXH và lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày mai cập nhật NHANH & CHÍNH XÁC nhất.

Tin tức chuyển nhượng, ngôi sao Ngoại Hạng Anh, TBN, Pháp, Đức, Ý mới nhất, hot nhất hôm nay

Cơ quan chủ quản: Công ty CP truyền thông & công nghệ 3S Quốc tế (3S INTEME)

Chịu trách nhiệm nội dung: Mr. Mai Quang Hưng

Hotline: 0944288886 (giờ hành chính)

Địa chỉ: P405, tòa nhà Lake View Building, D10 Giảng Võ, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Website: http://data3s.vn

ĐKKD: 0108340146 do Sở KHĐT Hà Nội cấp 28/6/2018

Giấy phép số: 32/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/01/2019.

Liên hệ quảng cáo: BONGDANET.VN

Email: info@data3s.vn

Tư vấn: 0906256896 (giờ hành chính)

Liên hệ dữ liệu trực tuyến, SEO, chịu tải

Email: info@data3s.vn

Tư vấn: facebook.com/data3s