Chi tiết 6 trận dự đoán 12 kèo: 

Trận

Tỷ Lệ

FT

Chọn

KQ

Wigan vs Blackpool

0:3/4, 2 1/2

4-0

Blackpool, Under

Thua, Thua

Gillingham vs Yeovil

0:1, 2 1/2

1-1

Gillingham, Under

Thua, Thắng

Fleetwood vs Sheffield Utd

1/4:0, 1 (H1)

0-0

Fleetwood,Over H1

Thắng 1/2, Thua

Ceara vs Bragantino

0:1/2, 2 1/2

3-0

Bragantino, Over

Thua, Thắng

Macae vs Nautico

0:0, 2 1/2

1-1

Macae, Under

Hòa, Thắng

Dorados vs Veracruz

0:1/4, 2 1/4

 0-0

Dorados, Under

 Thua 1/2, Thắng