Chi tiết 5 trận dự đoán 10 kèo: 

Trận

Tỷ Lệ

FT

Chọn

KQ

Macedonia vs Montenegro

1/4:0, 2

4-1

Macedonia, Under

Thắng, Thua

Na Uy vs Hungary

0:1/2, 2

0-1

Hungary, Under

Thắng, Thắng

Bolivia vs Venezuela

0:1/4, 2 1/4

4-2

Venezuela, Under

Thua, Thua

Ecuador vs Uruguay

0:1/2, 2

2-1

Ecuador, Under

Thắng, Thua

Chile vs Colombia

0:3/4, 2 1/4

1-1

Chile, Under

Thua, Thắng

Argentina vs Brazil

 

 

 

Hoãn