Xuân Trường, Công Phượng hội quân
Việt Nam chiến thắng trong tầm tay thôi
Hữu Thắng nở một nụ cười
Hổ mọc thêm cánh, sức người địch sao?