Khi Cesc Fabregas đăng lên Instagram dòng chia sẻ Pray for Lebanon (Cầu nguyện cho Lebanon), một bình luận hết sức bá đạo nhận được hàng nghìn lượt thích đã được gửi lại cho tiền vệ người Tây Ban Nha: Pray for Chelsea first (Cầu nguyện cho Chelsea trước đi).

Bình luận bá đạo trong ngày