Đầu lòng 2 ả Tố Nga
Công Vinh là chụy em là Phượng Công
Mê đá bóng, thích tấn công
Cùng vào đội tuyển lập công khá nhiều
Không may cho đến một chiều
Lãnh đạo thuê một hoa tiêu nước ngoài
Chưa biết là liệu có tài
Nhưng mà ngày trước làm đài phát thanh
Đến từ xứ sở Đào Anh
Lối chơi rất cứng, như đanh đóng tường
Công Vinh vào tuyển bình thường
Bởi vì được cái dương cường, đầu to
Còn Phượng mới chỉ thập thò
Đã bị giữ lại không cho trổ tài
Tối nay gặp Thái đây này
Mà Công Công chẳng được cày cùng nhau :(


Bộ đôi tiền đạo trong mơ của tuyển Việt Nam