Hùm xám đến Luân Đôn
Pháo thủ sợ hết hồn
Chen Si vào hiểm địa
Ki Ép lập chiến đồn.

Rô Ma đá sân nhà
Ku Sen là vị khách
Ba Tê sợ mất mật
Vì phải đón Bác Xa

MU đi phương xa
Đối đầu Sê Ét Ka
Si Ti sướng hơn chút
Được tiếp Sê Vin La

Căng nhất là đại chiến
Ở bên bờ sông Xen
Rây An nhiều sao số
Pa Ri lại nhiều tiền...


Champions League tuần này và những cuộc đối đầu kinh điển