Chuyện tình cảm động giữa hai thầy trò Van Gaal - Mourinho

 Ngày xưa mình ở Bác Xa
Yêu thương chan chứa, đậm đà tình thân
Giờ đây có lúc xa gần
Hai đầu chiến tuyến nhưng mãi cần có nhau...