Nỗi đau của LiverKlopp

Cờ Lốp đến An Phiu
Hứa hẹn thay đổi nhiều
Mang về những thắng lợi
The Kop bớt tiêu điều.

Nhưng buồn quá mất thôi
2 trận liên tiếp rồi
Bị cầm hòa bạc nhược
Cờ Lốp  khóc mất thôi...