Ronaldo bị Ibrahimovic cho leo cây

 I Bờ Ra chạy ra ôm thần tượng
Rô Nan Đô thấy thế vội dang tay
Nhưng vừa mừng đã bị cho leo cây
Vì Ai Đồ của Bờ Ra là Rô béo.