Cá chê, gato, doki
Cả 3 thứ ấy nhất nhì đều ta
Chúng ta vốn tính thật thà
Nên dở một tí là ta chê liền
Chê cho thất đảo bát điên
Chê cho tủi nhục, ngóc lên lại dìm.

Thư gửi anh hùng bàn phím