Thương Mourinho 

Thương thay thân phận con tằm
Ngày ăn được mấy phải nằm nhả tơ
Thương thay cho Mourinho
Đội hình lởm khởm vẫn mơ Cúp vàng
Tiền đạo hổ báo cáo vàng
Chỉ được cái tiếng, chẳng màng cậy trông
Tiền vệ phong độ mông lung
Hậu vệ già khú như rừng nguyên sinh
Thương Mou tôi mới trần tình
Thua thế, thua nữa cũng bình thường thôi...