Việt Nam giúp Arsenal đánh bại Bayern

 Hùm xám đến Luân Đôn
Bị Pháo thủ vây dồn
Neuer bay như vượn
Nhưng vồ hụt - vỡ mồm!
 
Cờ Việt Nam tung bay
Pháo lập tức nổ ngay
Võ Tòng Giroud đó
Đấm Hùm xám lăn quay!