Raul chính thức treo giày
5 năm lưu lạc hao gầy niềm tin
Real bao trọn trái tim
Mà xa xôi quá như chim lạc đàn
16 năm tình cảm chứa chan
Lúc lên đỉnh, lúc họa hoàn sớt chia
Mà sao người nỡ chia lìa
Để thân côi cút đêm khuya khóc thầm...

Huyền thoại Raul treo giày ở tuổi 38