Bỏ mặc ngày khai hội V.League, Tú Linh đẹp lạ khi về với thiên nhiên...
Rời xa chốn đô thành, Tú Linh hòa mình vào thiên nhiên

Bỏ mặc ngày khai hội V.League, Tú Linh đẹp lạ khi về với thiên nhiên...
Bộ ảnh này, Tú Linh thực hiện ở một đoạn thuộc kênh Nhiêu Lộc - Sài Gòn

Bỏ mặc ngày khai hội V.League, Tú Linh đẹp lạ khi về với thiên nhiên...
Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ...

Bỏ mặc ngày khai hội V.League, Tú Linh đẹp lạ khi về với thiên nhiên...

Bỏ mặc ngày khai hội V.League, Tú Linh đẹp lạ khi về với thiên nhiên...
Khung cảnh man mác buồn khiến Tú Linh trở nên đẹp lạ

Bỏ mặc ngày khai hội V.League, Tú Linh đẹp lạ khi về với thiên nhiên...

Bỏ mặc ngày khai hội V.League, Tú Linh đẹp lạ khi về với thiên nhiên...

Bỏ mặc ngày khai hội V.League, Tú Linh đẹp lạ khi về với thiên nhiên...
Tinh khiết đến mong manh...

Bỏ mặc ngày khai hội V.League, Tú Linh đẹp lạ khi về với thiên nhiên...