1. Chanathip Songkrasin (Thái Lan)
Top 10 tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2015: Không HAGL

2. Kaewprom (Thái Lan)
Top 10 tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2015: Không HAGL

3. Suchao Nutnum (Thái Lan)
Top 10 tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2015: Không HAGL

4. Sarach Yooyen (Thái Lan)
Top 10 tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2015: Không HAGL

5. Hariss Harun (Singapore)
Top 10 tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2015: Không HAGL

6. Andik Vermansyah (Indonesia)
Top 10 tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2015: Không HAGL

7. Safiq Rahim (Malaysia)
Top 10 tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2015: Không HAGL

8. Massimo Luongo (Australia)
Top 10 tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2015: Không HAGL

9. Aaron Mooy (Australia)
Top 10 tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2015: Không HAGL

10. Đỗ Duy Mạnh (Việt Nam)
Top 10 tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2015: Không HAGL