Khi Thiên thần trở thành Ác quỷ

Thiên thần gặp lại Kền kền
Trong lòng bề bộn, nỗi niềm chứa chan
Cùng nhau lên đỉnh vinh quang
Đắng cay chia sớt, gian nan chịu cùng
Nhưng mà thật quá đắng lòng
Vì ta xấu xí nên đành chia ly
Người bỏ ta, chẳng nghĩ suy
Ta buồn, ta hận, chung quy cạn tình
Đêm nay ta quyết hết mình
Cho kẻ bạc nghĩa thất kinh 7 ngày.