10. Peter Bonetti (1960-1975 & 1976-1979)
10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea

9. Roy Bentley (1948-1956)
10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea

8. Ron Harris (1961-1980)
10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea

7. Bobby Tambling (1959-1970)
10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea

6. Gianfranco Zola (1996-2003)
10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea

5. Petr Cech (2004-2015)
10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea

4. Didier Drogba (2004-2012 & 2014-2015)
10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea

3. Peter Osgood (1964-1974 & 1978-1979)
10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea

2. Frank Lampard (2001-2014)
10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea

1. John Terry (1998-nay)
10 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea