Chùm ảnh Vardy xé lưới MU, phá kỷ lục của Van Nistelrooy

Chùm ảnh Vardy xé lưới MU, phá kỷ lục của Van Nistelrooy

Chùm ảnh Vardy xé lưới MU, phá kỷ lục của Van Nistelrooy

Chùm ảnh Vardy xé lưới MU, phá kỷ lục của Van Nistelrooy
 
Chùm ảnh Vardy xé lưới MU, phá kỷ lục của Van Nistelrooy

Chùm ảnh Vardy xé lưới MU, phá kỷ lục của Van Nistelrooy

Chùm ảnh Vardy xé lưới MU, phá kỷ lục của Van Nistelrooy

Chùm ảnh Vardy xé lưới MU, phá kỷ lục của Van Nistelrooy

Chùm ảnh Vardy xé lưới MU, phá kỷ lục của Van Nistelrooy

Những nỗ lực sau đó cũng giúp MU gỡ hòa sau pha đánh đầu của Schweinsteiger 

Chùm ảnh Vardy xé lưới MU, phá kỷ lục của Van Nistelrooy