Hãy cứu lấy Rooney 

10 năm cống hiến hết mình
Rooney quả thực, thật tình rất đau
Khi phải đón nhận những câu
Chỉ trích, ném đá, buồn rầu lắm thay
Bốn trăm chín ba trận cày
Hai trăm ba sáu bàn này của ai?
Thôi thì đợi đến nay mai
Mười hai năm đủ miệt mà, vinh danh!