1. Bacary Sagna
Top 10 cầu thủ xí trai nhất thế giới

2. Dirk Kuyt
Top 10 cầu thủ xí trai nhất thế giới


4. Carlos Tevez
Top 10 cầu thủ xí trai nhất thế giới

5. Luke Chadwick
Top 10 cầu thủ xí trai nhất thế giới

6.  Carles Puyol
Top 10 cầu thủ xí trai nhất thế giới


8. Gervinho 
Top 10 cầu thủ xí trai nhất thế giới

9. Aristide Bance
Top 10 cầu thủ xí trai nhất thế giới