10. MU - Premier League (trung bình: 0,89 bàn thua/trận)
Top 10 hàng thủ khủng nhất châu Âu 2015: MU có 9 đối

9. Valencia - La Liga (0,86 bàn thua/trận)
Top 10 hàng thủ khủng nhất châu Âu 2015: MU có 9 đối

8. PSG -Ligue 1 (0,84 bàn thua/trận)
Top 10 hàng thủ khủng nhất châu Âu 2015: MU có 9 đối

7. Monaco - Ligue 1 (0,81 bàn thua/trận)
Top 10 hàng thủ khủng nhất châu Âu 2015: MU có 9 đối

6. Arsenal - Premier League (0,81 bàn thua/trận)
Top 10 hàng thủ khủng nhất châu Âu 2015: MU có 9 đối

5. Juventus - Serie A (0,79 bàn thua/trận)
Top 10 hàng thủ khủng nhất châu Âu 2015: MU có 9 đối

4. Barcelona - La Liga (0,73 bàn thua/trận)
Top 10 hàng thủ khủng nhất châu Âu 2015: MU có 9 đối

3. Bayern Munich - Bundesliga (0,64 bàn thua/trận)
Top 10 hàng thủ khủng nhất châu Âu 2015: MU có 9 đối

2. Atletico Madrid - La Liga (0,58 bàn thua/trận)
Top 10 hàng thủ khủng nhất châu Âu 2015: MU có 9 đối

1. Angers SCO - Ligue 1 (0,57 bàn thua/trận)
Top 10 hàng thủ khủng nhất châu Âu 2015: MU có 9 đối