Toàn thắng 10 trận hẳn hoi
30 trọn vẹn không rơi điểm nào
Đừng vội vỗ ngực tự hào
Ông vua vòng loại như sao hôm rằm
Cạnh sao còn có mặt trăng
Sáng soi vằng vặc, chị Hằng xinh tươi
Sang năm đá chung kết rồi
Cẩn thận bị đánh tơi bời nát bươm...

Lời khuyên cho tuyển Anh