Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius

"Tôi đã bỏ phiếu, nhưng với cương vị là đại sứ Hoa Kỳ, tôi sẽ không công bố tôi ủng hộ ai." Ông Ted Osius cho biết.

Ngài đại sứ cũng không thể dự đoán chính xác chính sách của tổng thống mới. Các thành viên của  cả 2 đảng đều coi trọng tăng cường quan hệ với Châu Á, trong đó có Việt Nam. Tương lai của nước Mỹ gắn bó chặt chẽ với tương lai của Châu Á và đó sẽ là điều không thay đổi dù ai là tổng thống mới của Mỹ.
 
Chính sách của Hoa Kỳ với khu vực này sẽ không thay đổi, cũng như việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và đảm bảo các tuyến hàng hải, hàng không đều cởi mở cho tự do đi lại.

Ông Ted Osius đăng ký thường trú ở Washington DC nên đã bỏ phiếu với tư cách cử tri vắng mặt hồi tháng 9. Mỗi cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ đều là những cơ hội để cử tri đưa ra những lựa chọn của mình. Mọi cuộc bầu cử trong thời gian từ trước đến nay tại Hoa Kỳ đều tập trung vào những vấn đề lớn mà xã hội quan tâm: như kiểm soát súng, vấn đề chủng tộc…
 
Bất cứ cuộc bầu cử nào cũng không thể giải quyết hoàn toàn những vấn đề lớn mà xã hội quan tâm. Nhưng qua đó có thể hiểu rõ hơn suy nghĩ của người dân về những vấn đề lớn họ quan tâm. Cuộc bầu cử năm nay cũng mang tính lịch sử khi người phụ nữ đầu tiên trở thành ứng cử viên tổng thống.

Về vấn đề TPP, trước hết tổng thống Barack Obama còn đương nhiệm đến hết tháng 1 năm 2017. Tổng thống Obama và chính quyền đương nhiệm của Hoa Kỳ quyết tâm để TPP được quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn trong năm nay.