Bán kết 2 SUDICO CUP 2015: Đinh Tiến Thành lên chơi tiền đạo, Anh & Em vẫn không lật lại được thế cờ