Chùm ảnh trận bán kết II SUDICO CUP giữa Anh&Em - Nguyễn Trãi
Chùm ảnh trận bán kết II SUDICO CUP giữa Anh&Em - Nguyễn Trãi
Chùm ảnh trận bán kết II SUDICO CUP giữa Anh&Em - Nguyễn Trãi
Chùm ảnh trận bán kết II SUDICO CUP giữa Anh&Em - Nguyễn TrãiChùm ảnh trận bán kết II SUDICO CUP giữa Anh&Em - Nguyễn TrãiChùm ảnh trận bán kết II SUDICO CUP giữa Anh&Em - Nguyễn Trãi
Chùm ảnh trận bán kết II SUDICO CUP giữa Anh&Em - Nguyễn TrãiChùm ảnh trận bán kết II SUDICO CUP giữa Anh&Em - Nguyễn TrãiChùm ảnh trận bán kết II SUDICO CUP giữa Anh&Em - Nguyễn TrãiChùm ảnh trận bán kết II SUDICO CUP giữa Anh&Em - Nguyễn TrãiChùm ảnh trận bán kết II SUDICO CUP giữa Anh&Em - Nguyễn Trãi