Ngày trước mình đi làm công trình dưới sông, có ông kia đi đánh cá bán lại cho con cá chép 2 kg, mình thả nó về với nước, nhìn nó bơi mà lòng thanh thản, nhẹ nhõm hẵn. Có lẽ cặp Becks - Vic của Việt Nam ở những bức hình dưới đây trên biển Nha Trang cũng có tâm tư như mình hồi xưa sau khi phóng sinh cá vậy...
Chùm ảnh vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh ra biển thả cá phóng sinh
Lướt trên biển lòng dạ thênh thang...
Chùm ảnh vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh ra biển thả cá phóng sinh
Chùm ảnh vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh ra biển thả cá phóng sinh
Chùm ảnh vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh ra biển thả cá phóng sinh
Chùm ảnh vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh ra biển thả cá phóng sinh
Thủy Tiên - Công Vinh phóng sinh chú cá biển
Chùm ảnh vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh ra biển thả cá phóng sinh
Tiếp tục những chú cá khác
Chùm ảnh vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh ra biển thả cá phóng sinh
Có lẽ, trong họ là một cảm giác thanh thản bình yên...