Và đây là thứ ""tiên dược" đã làm cho thể lực của Xuân Trường tăng cao đến mức báo động: