MC Nghiêm Xuân Tú: "Ngon thế này mà không giã nó....Sút như thằng Việt kiều kia kìa":