*BẢNG XẾP HẠNG sau VÒNG 1:
Kết quả, LTĐ lượt đi V.League 2016
*LỊCH THI ĐẤU và KẾT QUẢ:
Kết quả, LTĐ lượt đi V.League 2016
Kết quả, LTĐ lượt đi V.League 2016Kết quả, LTĐ lượt đi V.League 2016Kết quả, LTĐ lượt đi V.League 2016Kết quả, LTĐ lượt đi V.League 2016Kết quả, LTĐ lượt đi V.League 2016