Vừa hát, Hiệp gà vừa giơ cẳng thanh minh với FC Triều Khúc: "Chân bé lắm, tý nữa đá bóng đừng phang vào ống đồng em!"

Còn đây là pha kết thúc không tưởng của Hiệp gà sau đường chuyền như đặt của Hồng Sơn: