Kết quả các trận chiều 01/11: Tin Lớn - VinaPros 2-0 Văn Minh - Cường Quốc 2-0 Thành Đồng - Hanel 0-1 Tô Ký - Top Group 1-3 Moon QT - Du lịch 4-2 Triều Khúc - MV Corp 1-3