TUỔI TÝ: Một nhà hòa thuận

TUỔI SỬU: Rất tốt bởi tuổi Sửu rất hiếu thuận

TUỔI DẦN: Không hòa thuận lắm bởi quan niệm bất đồng

TUỔI MÃO: Con cái thường không thích ở nhà, con cái thường cãi cha mẹ

TUỔI THÌN: Con cái quá tài giỏi nên đôi khi khiến cha mẹ buồn lòng

TUỔI TỴ: Con cái có cơ hội phát triển tự do

TUỔI NGỌ: Con cái thường tìm cách thoát ly gia đình

TUỔI MÙI: Không hòa thuận lắm

TUỔI THÂN: Luôn được cha mẹ nuông chiều dẫn tới hư hỏng

TUỔI DẬU: Luôn có nhiều ý kiến trái ngược song vẫn nghe lời cha mẹ

TUỔI TUẤT: Luôn bất đồng về quan điểm nhưng tuổi Tuất rất hiếu thuận

TUỔI HỢI: Quan hệ gia đình rất tốt, luôn hòa thuận đầm ấm.