CHA MẸ TUỔI SỬU SINH CON VỚI CÁC TUỔI

TUỔI TÝ: Không hòa thuận lắm bởi cha mẹ quá nghiêm khắc

TUỔI SỬU: Con cái luôn làm trái ý cha mẹ

TUỔI DẦN: Con cái sẽ tìm cách thoát ly khỏi gia đình sớm

TUỔI MÃO: Con cái chỉ nghe lời bề ngoài, trong lòng ngấm ngầm phản kháng

TUỔI THÌN: Con cái không phục tùng cha mẹ ra mặt

TUỔI TỴ: Con cái ra vẻ hiếu thuận để lấy lòng cha mẹ

TUỔI NGỌ: Con cái có tính độc lập quá cao, sẽ thoát ly gia đình sớm

TUỔI MÙI: Gia đình ít hòa thuận, vui vẻ

TUỔI THÂN: Quan hệ rất tốt

TUỔI DẬU: Con cái sẽ nghe lời khi cha mẹ không quá nghiêm khắc

TUỐI TUẤT: Con cái tuy hiếu thảo nhưng vẫn ngầm có ý phản đối

TUỔI HỢI: Con cái luôn phụ giúp cha mẹ nhưng đôi lúc có ý kiến bất đồng