CỬA PHÒNG NGỦ Ở HƯỚNG TÂY, ĐẦU GIƯỜNG QUAY VỀ HƯỚNG ĐÔNG

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÌNH YÊU – MAY MẮN

- Tây Bắc đặt bàn trang điểm

- Cạnh cửa ra vào đặt chậu kiểng

- Hướng Tây đặt TV

- Đông Bắc đặt tủ áo

- Hướng Đông đặt tủ nhỏ

- Giữa nhà trải thảm

- Đầu giường có đèn và hoa

- Đầu giường ngủ xoay về hướng Đông Nam

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÌNH DUYÊN – KẾT HÔN

- Tây Bắc đặt bàn trang điêm

- Hướng Tây Nam đặt tủ áo để nâng cao vận gia đình.

- Tủ tiền đặt ngay giữa hướng Bắc

- Hướng Đông Bắc đặt tủ đồ

- Hướng Đông đặt TV

- Hai bên đầu giường có đèn và hoa

- Đầu giường ngủ đặt ở góc Đông Nam

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÀI LỘC – CÔNG VIỆC

- Giường đặt vào góc Tây Bắc, đầu hướng về Đông để nâng cao vận may được cấp trên nâng đỡ, đề bạt

- Đặt chậu kiểng cạnh cửa ra vào

- Hướng Tây Nam đặt bàn trang điểm

- Hướng Đông Bắc đặt đèn đứng

- Hướng Đông đặt TV

- Hướng Đông Nam đặt bàn viết, trên bàn có vi tính

- Hướng Nam đặt tủ áo

CỬA PHÒNG NGỦ Ở HƯỚNG TÂY, ĐẦU GIƯỜNG QUAY VỀ HƯỚNG NAM

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÌNH YÊU – MAY MẮN

- Tủ áo đặt ở góc Tây Bắc

- Hai bên cửa phòng ngủ đặt đèn đứng để nâng cao vận may

- Hướng Tây Nam đặt bàn trang điểm để nâng cao nữ tính và sự quyến rũ.

- Hướng Đông Bắc đặt TV

- Hướng Nam đặt tủ trang trí

- Giường tựa ở hướng Đông.

- Đông Nam đặt điện thoại, có thể trang trí thêm hoa tươi

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÌNH DUYÊN - KẾT HÔN

- Hướng Tây Bắc đặt bàn trang điểm để nâng cao vận người chồng

- Cạnh cửa ra vào đặt chậu kiểng

- Hướng Tây Nam đặt tủ áo để nâng cao vận gia đình

- Hướng Tây Bắc đặt tủ tiền

- Đầu giường đặt đèn và điện thoại

- Hướng Đông Nam đặt tủ trang trí, phía trên có thể đặt thêm bình hoa tươi

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÀI LỘC – CÔNG VIỆC

- Tây Bắc đặt bàn viết

- Cạnh cửa ra vào đặt chậu kiểng

- Tây Nam đặt bàn trang điểm

- Hướng Bắc đặt tủ tường và đèn

- Hướng Đông đặt tủ áo

CỬA PHÒNG NGỦ VÀ ĐẦU GIƯỜNG QUAY VỀ HƯỚNG TÂY

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÌNH YÊU – MAY MẮN

- Hướng Tây Bắc đặt tủ áo để tâm hồn thanh tịnh

- Đầu giường đặt điện thoại

- Góc Tây Nam đặt kệ sách

- Hướng Tây Nam đặt dàn máy CD nghe nhạc, có thể trang trí thêm bình hoa tươi

- Chính giữa hướng Bắc đặt tủ tiền

- Hướng Đông Bắc đặt bàn trang điểm

- Hướng Đông Nam đặt TV

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÌNH DUYÊN - KẾT HÔN

- Hướng Tây Bắc đặt tủ áo

- Hướng Tây Nam đặt bàn trang điểm để nâng cao vận khí gia đình

- Chính giữa hướng Bắc đặt tủ tiền

- Góc Đông Bắc đặt tủ chứa đồ gia dụng

- Hướng Đông đặt TV

- Đầu giường đặt đèn bàn và điện thoại

- Giường tựa vào hướng Nam

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÀI LỘC – CÔNG VIỆC

- Hướng Tây Bắc đặt bàn trang điểm

- Hai bên cửa ra vào đặt chậu kiểng

- Tây Nam đặt tủ áo

- Giường tựa vào hướng Bắc

- Hướng Đông đặt TV

- Hướng Đông Nam đặt bàn viết, phía trên đặt hoa và máy vi tính

CỬA PHÒNG NGỦ Ở HƯỚNG BẮC, ĐẦU GIƯỜNG QUAY VỀ HƯỚNG TÂY

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÌNH YÊU – MAY MẮN

- Tây Bắc đặt TV để nâng cao mối quan hệ giao tế xã hội

- Cạnh cửa ra vào đặt đèn đứng

- Tây Nam đặt bàn trang điểm để tâm tình ổn định

- Phía Bắc đặt tủ tiền

- Đông Bắc đặt tủ áo để tạo vận tình duyên

- Đầu giường có thể trang trí thêm lọ hoa

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÌNH DUYÊN - KẾT HÔN

- Hướng Tây Bắc đặt bàn trang điểm để thúc đẩy vận tình duyên

- Bên cửa ra vào đặt đèn đứng

- Hướng Tây Nam đặt tủ áo để nâng cao vậngia đình

- Hướng Bắc đặt bàn viết để tăng khả năng phán đoán và giải quyết công việc

- Đông Bắc đặt TV

- Đông Nam đặt đèn, hoa tươi

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÀI LỘC – CÔNG VIỆC

- Đặt tủ tiền ở hướng Bắc

- Tây Bắc đặt tủ áo để nâng cao vận may được cấp trên nâng đỡ, đề bạt

- Tây Nam đặt bàn trang điểm giúp công việc luôn thuận lợi, thành công như ý

- Hướng Nam đặt chậu kiểng

- Gối ngủ nên quay về hướng Đông Bắc, bên cạnh đầu giường đặt 2 cây đèn để nâng cao mối quan hệ xã hội

- Đông Nam đặt bàn viết, trên có đèn bàn

CỬA PHÒNG NGỦ Ở PHÍA BẮC VÀ ĐẦU GIƯỚNG QUAY VỀ HƯỚNG ĐÔNG

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÌNH YÊU – MAY MẮN

- Tây Bắc đặt tủ áo

- Hướng Tây đặt bàn trang điểm, trên có điện thoại và đèn bàn để tăng thêm nét nữ tính, sự thu hút

- Hướng Nam tốt nhất nên có cửa sổ, hoặc có thể treo một vật trang trí

- Hướng Đông đặt TV

- Hướng Đông Nam đặt đèn bàn và hoa

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÌNH DUYÊN - KẾT HÔN

- Hướng Tây Bắc đặt bàn trang điểm để tăng vận người chồng

- Giường đặt chính giữa hướng Tây, đầu hướng về Đông

- Tây Nam đặt tủ áo để nâng cao vận gia đình

- Hướng Nam tốt nhất nên có cửa sổ

- Hướng Đông Bắc đặt tủ áo, tiền bạc, nữ trang quý giá

- Bên cạnh đầu giường đặt đèn bàn để nâng cao vận tình duyên hôn nhân

- Đông Nam đặt TV

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÀI LỘC – CÔNG VIỆC

- Hướng Tây Bắc đặt bàn viết để nâng cao vận may được cấp trên nâng đỡ, đề bạt

- Tây Nam đặt tủ áo để công việc được thuận lợi, thành công

- Tủ đựng tiền đặt cạnh cửa ra vào

- Đông Bắc đặt bàn trang điểm để nâng cao tài vận

- Hướng Đông tốt nhất nên có cửa sổ, có thể thay bằng một vật trang trí màu hồng

CỬA PHÒNG NGỦ Ở PHÍA BẮC VÀ ĐẦU GIƯỚNG QUAY VỀ HƯỚNG NAM

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÌNH YÊU – MAY MẮN

- Hướng Tây đặt tủ áo

- Hướng Tây đặt bàn trang điểm để tăng thêm sự thu hút và quyến rũ

- Hướng Đông Nam đặt hoa và đèn bàn

- Hướng Nam tốt nhất là có cửa sổ, hoặc có thể thay bằng một vật trang trí

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÌNH DUYÊN - KẾT HÔN

- Hướng Tây đặt bàn trang điểm để tăng thêm nét nữ tính, sự thu hút

- Tây Nam đặt tủ áo để cải thiện vận gia đình

- Hướng Đông đặt TV để tin tức về đối tượng tình yêu được lưu thông

- Đông Nam đặt đèn và hoa

- Hướng Nam tốt nhất nên có cửa sổ, có thể thay bằng một vật trang trí khác

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÀI LỘC – CÔNG VIỆC

- Hướng Tây Bắc đặt giường

- Hướng Tây Nam đặt bàn trang điểm để công việc thành công thuận lợi

- Hướng Nam tốt nhất nên có cửa sổ, hoặc có thể thay bằng một vật trang trí khác

- Đông Bắc đặt tủ áo

- Hướng Đông đặt bàn viết để công việc tiến triển thuận lợi

- Đông Nam đặt TV để cải thiện quan hệ xã hội

CỬA PHÒNG NGỦ Ở PHÍA BẮC VÀ ĐẦU GIƯỚNG QUAY VỀ HƯỚNG TÂY

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÌNH YÊU – MAY MẮN

- Đầu giường đặt ở hướng Tây

- Hướng Nam tốt nhất nên có cửa sổ, hoặc có thể thay bằng một vật trang trí khác

- Hướng Bắc đặt tủ áo để tâm hồn luôn vui vẻ, ổn định

- Đông Nam đặt TV

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÌNH DUYÊN - KẾT HÔN

- Hướng Tây đặt tủ áo và bàn trang điểm

- Hướng Nam tốt nhất nên có cửa sổ, hoặc có thể thay bằng một vật trang trí khác

- Đặt TV ở vị trí Đông Bắc để vận tình duyên tiến triển tốt

- Đặt đèn bàn và hoa để thúc đẩy tình yêu mau chóng đi đến hôn nhân tốt đẹp

- Giường tựa vào góc Đông Nam

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÀI LỘC – CÔNG VIỆC

- Hướng Tây đặt các vật dụng gia đình như bàn viết, bàn trang điểm, tủ quần áo

- Đông Bắc đặt kệ sách

- Giường đặt ở chính giữa hướng Đông

- Hướng Đông tốt nhất nên có cửa sổ, hoặc có thể thay bằng một vật trang trí khác

- Đông Nam đặt TV

CỬA PHÒNG NGỦ VÀ ĐẦU GIƯỜNG QUAY VỀ HƯỚNG BẮC

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÌNH YÊU - MAY MẮN

- Tây Bắc đặt tủ áo

- Hướng Tây đặt bàn trang điểm để tăng thêm nữ tính, sự thu hút, sức quyến rũ

- Hướng Nam tốt nhất là có cửa sổ, hoặc có thể đặt một chậu kiểng nhỏ để trang trí

- Giường tựa vào hướng Đông để tăng thêm cơ hội gặp gỡ

- Hướng Đông Nam đặt TV hay dàn máy nghe nhạc để nâng cao khả năng giao tế xã hội

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÌNH DUYÊN - KẾT HÔN

- Hướng Tây Bắc đặt bàn trang điểm để tăng thêm vận người chồng

- Hướng Tây Nam đặt giường để nâng cao vận gia đình

- Hướng Đông Bắc đặt tủ áo, cất tiền ở đây

- Đông Nam đặt TV

- Hướng Nam tốt nhất nên có cửa sổ, nếu không thì treo tranh có hình ảnh mặt trời

CÁCH BỐ TRÍ NỘI THẤT ĐỂ NÂNG CAO VẬN TÀI LỘC – CÔNG VIỆC

- Hướng Tây Bắc đặt tủ áo để nâng cao vận may được cấp trên nâng đỡ, đề bạt

- Hướng Tây đặt bàn trang điểm để tăng thêm khả năng thuyết phục người khác trong công việc

- Hướng Đông có cửa sổ nên treo màn màu hồng, hoặc có thể dùng một vật nào đó màu hồng để trang trí