TỔNG QUAN VỀ BẢN CHẤT CỦA NGƯỜI TUỔI DẦN

Năm Dần: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Người tuổi Dần hay có tính cố chấp, việc gì họ làm chưa xong thì không chịu ngưng nghỉ. Khi làm việc họ không câu nệ, song chủ yếu ưa thích những việc lớn. Họ làm việc nhiệt tình, có hoài bão lớn, thực sự cầu thị, tiến bộ khảng khái, quyết đoán, dũng cảm, dám làm việc nghĩa giúp đỡ người khác với lòng bắc ái.

Có ý thức độc lập mạnh mẽ, không muốn người khác lãnh đạo mình. Có đức tính lạc quan, dám nghĩ dám làm, ham thích sự đổi mới. Một đức tính đặc biệt của họ là: Đơn giản, tự nhiên.

SỰ NGHIỆP VÀ CUỘC ĐỜI NGƯỜI TUỔI DẦN TRONG NĂM ĐINH DẬU 2017

SỰ NGHIỆP VÀ CUỘC ĐỜI: Với người tuổi Dần, họ ưa thích những công việc thuộc phạm vi lãnh đạo. Mặt khác họ cũng là những người có tài, thích tham gia vào những việc động trời. Người tuổi Dần trong cuộc đời cần khắc phục một vài nhược điểm sau: Tự kiêu, thiếu khiêm tốn, bảo thủ, chủ quan.

Trong quan hệ giao tiếp hay nóng nảy, thiếu khôn khéo, dễ tin người, dễ xúc động dẫn đến sa vào cạm bẫy của đối phương. Khắc phục tình trạng bị lẻ loi, cô độc trong công việc. Phải nghiêm khắc với bản thân về tư tưởng đại khái, qua loa với công việc.

HỢP TUỔI: Họ hợp với tuổi NGỌ, tuổi TUẤT, tuổi HỢI.