GIÁP DẦN

Nam cung CẤN, nữ cung ĐOÀI.

Trực KHAI.

Mệnh ĐẠI KHÊ THỦY (nước khe lớn). Khắc SƠN HẠ HỎA.

Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý). Xương CON CỌP.

Tướng tinh: CON TRÂU.

Nam mệnh: Ông Quan Đế độ mệnh.

Nữ mệnh: Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh.

Tuổi Giáp Dần: Tuổi Giáp Dần rất tốt, ít khi khổ cực về thể xác cũng như về tâm trí.

PHONG THỦY CÁT TƯỜNG TUỔI GIÁP DẦN

Ngày, giờ tốt: Tuổi Giáp Dần có ngày tốt là thứ năm, ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ.

Phương vị: Tuổi Giáp Dần có phương vị ở hướng chính Bắc.

Phong thủy tốt: Đất cao là tốt nhất.

Chọn tầng lầu: Nên chọn tầng 1, 3, 6, 8 là thích hợp nhất.

Treo đồng hồ: Nên treo nơi góc Tây Bắc trên tường phía Bắc trong nhà.

Tuổi làm nhà: 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69, 77 là tốt nhất

Con số cát tường: Đó là số 1. Tuổi Giáp Dần nên dùng nhiều số mục “nhất” chẳng hạn như: 1, 11, 21…

Màu sắc cát tường: Đó là trắng và xanh lam.

BÍNH DẦN

Nam cung KHÔN, nữ cung TỐN.

Trực ĐỊNH

Mệnh LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lu). Khắc KIẾM PHONG KIM.

Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh).

Xương CON CỌP. Tướng tinh: CON CHIM TRĨ.

Nam mệnh: Cậu Tài, Cậu Quý độ mệnh.

Nữ mệnh: Bà Chúa Ngọc độ mệnh.

Tuổi Bính Dần: Mạnh bạo hiểu việc, thông minh lanh lợi, học nhiều nhớ ít, tâm tính bất định, đối đáp nhanh nhạy, thân nhàn tâm thẳng, làm việc ngày đêm, lợi quan cận quý.

PHONG THỦY CÁT TƯỜNG TUỔI BÍNH DẦN

Ngày, giờ tốt: Tuổi Bính Dần có ngày tốt là thứ sáu, ngày chắn, giờ chắn và tháng chắn.

Phương vị: Tuổi Bính Dần có phương vị ở hướng chính Đông.

Phong thủy tốt: Nơi hữu sơn hữu thủy là tốt nhất.

Chọn tầng lầu: Nên chọn tầng 1, 3, 6, 8 là tốt.

Treo đồng hồ: Treo ở góc Tây Bắc trên tường phía Bắc trong phòng.

Tuổi làm nhà: 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78 là tốt nhất

Con số cát tường: Đó là số 9

Màu sắc cát tường: Màu hồng, vàng vằn cọp.

MẬU DẦN

Nam cung CẤN, nữ cung ĐOÀI

Trực KHAI

Mệnh THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên thành). Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY.

Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý).

Xương CON CỌP. Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG.

Nam mệnh: Phật độ mệnh.

Nữ mệnh: Phật Bà Quan Âm độ mệnh.

Tuổi Mậu Dần: Tính khí mãnh liệt, hạnh phúc chi mệnh, tính hay thay đổi, tuổi trẻ cần cù, ly tổ phát đạt, tuổi già gặp vận.

PHONG THỦY CÁT TƯỜNG TUỔI MẬU DẦN

Ngày, giờ tốt: Tuổi Mậu Dần có ngày tốt là thứ sáu, ngày lẻ, giờ lẻ và tháng chẵn.

Phương vị: Tuổi Mậu Dần có phương vị ở hướng chính Bắc.

Phong thủy tốt: Nơi hữu sơn hữu thủy là tốt nhất.

Treo đồng hồ: Treo ở góc Tây Bắc trên tường phia Bắc trong phòng.

Tuổi làm nhà: 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83 là tốt nhất.

Con số cát tường: Đó là con số 9. Ngoài ra cũng hợp với các số 2, 5, 8 nữa. Còn lại kỵ với các số 3, 4.

Màu sắc cát tường: Màu vàng, màu nâu.

CANH DẦN

Nam cung KHÔN, nữ cung KHẢM.

Trực NGUY

Mệnh TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá). Khắc LỘ BÀN THỔ.

Con nhà THANH ĐẾ (trường mệnh)

Xương CON CỌP. Tướng tinh: CON HEO

Nam mệnh: Phật Bà Quan Âm độ mệnh

Nữ mệnh: Phật Bà Quan Âm độ mệnh.

Tuổi CANH DẦN: Tính nết vội vàng, y lộc dồi dào, có miệng vô tâm, tính hay nóng giận, thay đổi luôn luôn, trẻ thì của không tụ, tuổi già đầy đủ, nữ vượng phu ích tử.

PHONG THỦY CÁT TƯỜNG TUỔI CANH DẦN

Ngày, giờ tốt: Tuổi Canh Dần có ngày giờ tốt là thứ 6, ngày chẵn, giờ lẻ, tháng chẵn.

Phương vị: Tuổi Canh Dần có phương vị chính là hướng chính Tây.

Phong thủy tốt: Nơi ven hồ nước là tốt nhất.

Chọn tầng lầu: Tốt nhất là tầng 1, 3, 6, 8

Treo đồng hồ: Treo ở góc Tây Bắc trên tường phía Bắc trong phòng.

Tuổi làm nhà: 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74

Con số cát tường: Đó là con số 5, có thể thêm số 3, 4

Màu sắc cát tường: Đó là màu xám, vàng nâu, xanh lục

NHÂM DẦN

Nam cung KHÔN

Nữ cung TỐN

Trực TRỪ

Mệnh KIM BẠCH KIM (vàng trắng), Khắc LƯ TRUNG HỎA

Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý)

Xương CON CỌP, tướng tinh CON NGỰA

Nam mệnh: Ông tử vi độ mệnh

Nữ mệnh: Bà cửu thiên huyền nữ độ mệnh

Tuổi Nhâm Dần: Miệng nhanh lòng thẳng, tuổi già đủ ăn, có chuyện nói ngay, không nên tảo hôn, vợ chồng xung khắc, con cái nên chậm, trẻ khá vất vả, tuổi già đủ ăn, nữ giỏi trì gia.

PHONG THỦY CÁT TƯỜNG TUỔI NHÂM DẦN

Ngày giờ tốt: Tuổi Nhâm Dần có ngày tốt là thứ 6, giờ chẵn ngày chẵn và tháng chẵn.

Phương vị: Ở hướng chính Bắc là tốt nhất.

Phong thủy tốt nhất: Nơi ven biển

Chọn tầng lầu: Nên chọn 1, 3, 6, 8 là tốt nhất

Nơi treo đồng hồ: Nên treo ở góc Tây Bắc trên tường phía Bắc

Tuổi làm nhà đẹp nhất: 28, 36, 44, 54, 60, 68, 76

Con số cát tường: Đó là số 6, 7, kỵ số 9

Màu sắc cát tường: Màu vàng kim