• ẤT SỬU

Nam cung Chấn.

Nữ cung Chấn. Trực Kiên.

Mệnh Hải Trung Kim (vàng dưới biển). Khắc BÌNH ĐỊA MỘC.

Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý).

Xương CON TRÂU.

Tướng tinh CON CHÓ.

Nam mệnh: Ông quan đế độ mệnh.

Nữ mệnh: Bà cửu thiên huyền nữ độ mệnh.

Tuổi Ất Sửu: Cần cù chịu khó, số mệnh thuận hòa, tính nết khảng khái, yêu gió mùa xuân, học nhiều nhớ ít, nhỏ dựa cha mẹ, lớn phải bôn ba, vợ chồng bình bình, con cái đông đúc.

PHONG THỦY CÁT TƯỜNG TUỔI ẤT SỨU

Ngày, giờ tốt: Tuổi Ất Sửu có ngày tốt là thứ 5, ngày lẻ, giờ chẵn, tháng lẻ.

Phương vị: Người tuổi Ất Sửu phương vị ở hướng Tây Bắc.

Phong thủy tốt: Cao ráo, bằng phẳng là tốt.

Chọn tầng lầu: Nên chọn ở tầng 2, 5, 7, 10 là tốt nhất.

Treo đồng hồ: Nên treo ở vị trí chính giữa của tường phía Bắc trong nhà.

Màu sắc cát tường: Tuổi Ất Sửu hợp với màu trắng, vàng cà phê. Nó mang lại cảm giác ấm áp, hài hòa, quan trọng nhất là hợp về phong thủy.

Tuổi làm nhà: 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83 là tốt nhất.
Con số cát tường: 5, 10, 6, 7. Người tuổi Ất Sửu kỵ số 9, vậy bạn nên tránh.

  • ĐINH SỬU

Nam cung Ly

Nữ cung Càn.

Trực Thâu.

Mệnh GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương). Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA.

Con nhà HẮC ĐẾ (cô quạnh).

Xương CON TRÂU. Tướng tinh CÔN TRÙNG

Nam mệnh: Cậu Tài, cậu Quý độ mệnh

Nữ mệnh: Bà chúa Ngọc độ mệnh.

Tuổi Đinh Sửu: Đối nhân hòa mực, y lộc dồi dào, trẻ có tiền của, về già khó khăn, con gái đầu tốt, con muộn càng tốt, vợ chồng hòa thuận, nữ vượng phu ích tử, hiền lương trì gia.

PHONG THỦY CÁT TƯỜNG TUỔI ĐINH SỬU

Ngày, giờ tốt: Tuổi Đinh Sửu có ngày tốt là thứ 5, ngày lẻ, giờ lẻ, tháng lẻ.

Phương vị: Tuổi Đinh Sửu có phương vị ở chính hướng Đông.

Phong thủy tốt: Thoáng mát, cao ráo hẳn lên.

Chọn tầng lầu: Nên chọn tầng 2, 5, 7, 10 là thích hợp nhất.

Treo đồng hồ: Nên treo ở vị trí chính giữa của tường phía Bắc trong nhà. Tuổi làm nhà: 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69 là tốt nhất.

Con số cát tường: 4, 9. Kỵ các số: 2, 5, 8

Màu sắc cát tường: Xanh lam và đen tro.

Loại cây cát tường: Cây cọ xanh.

  • KỶ SỬU

Nam cung Càn

Nữ cung Ly

Trực Bình

Mệnh THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp)

Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY. Con nhà XÍCH ĐẾ (phú quý).

Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CÚ

Nam mệnh: Phật bà quan âm độ mệnh

Nữ mệnh: Phật bà quan âm độ mệnh.

Tuổi Kỷ Sửu: Miệng nhanh tâm thẳng, y lộc dồi dào, thông hiểu văn nghệ, lại có tài năng, nam nữ tái hôn, vợ chồng hòa thuận, bách niên giai lão, tuổi già giàu sang.

PHONG THỦY CÁT TƯỜNG TUỔI KỶ SỬU

Ngày, giờ tốt: Tuổi Kỷ Sửu có ngày giờ tốt là thứ 5, ngày chẵn, giờ lẻ, tháng chẵn.

Phương vị: Tuổi Kỷ Sửu có phương vị ở hướng chính Đông,
ngoài ra hướng Đông Nam cũng khá hợp.

Phong thủy tốt: Nơi bằng phẳng là tốt nhất.

Chọn tầng lầu: Nên chọn tầng 2, 5, 7, 10 là thích hợp nhất.

Treo đồng hồ: Nên treo ở vị trí chính giữa của tường phía Bắc trong nhà.

Tuổi làm nhà: 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71 là tốt nhất.

Con số cát tường: Màu xanh lục, hồng, tím, cam. Tuổi này nên dùng màu hồng để bài trí nhà cửa.

  • TÂN SỬU

Nam cung Chấn

Nữ cung Chấn.

Trực THÂU

Mệnh BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách). Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY

Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý)

Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI

Nam mệnh: Ông quan đế độ mệnh

Nữ mệnh: Bà chúa tiên độ mệnh.

Tuổi Tân Sửu: Tính khí ôn hòa, y lộc dồi dào, tuổi trẻ tai ách, anh em một phận, tuổi già phúc thọ, nữ nhân tiền của hưng vượng.

PHONG THỦY CÁT TƯỜNG TUỔI TÂN SỬU

Ngày, giờ tốt: Tuổi Tân Sửu có ngày giờ tốt là thứ 5, ngày chẵn, giờ lẻ, tháng lẻ.

Phương vị: Tuổi Tân Sửu có phương vị ở hướng Tây Nam và Đông Bắc.

Phong thủy tốt: Nơi cao, bằng phẳng thì tốt nhất.

Chọn tầng lầu: Nên chọn tầng 2, 5, 7, 10 là thích hợp nhất.

Treo đồng hồ: Nên treo ở vị trí chính giữa của tường phía Bắc trong nhà.

Tuổi làm nhà: 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73 là tốt nhất.

Con số cát tường: 2, 7. Kỵ các số: 3, 4

Màu sắc cát tường: Xanh lơ, tím, vàng, nâu. Kỵ màu xanh lục.

Loại cây cát tường: Cây cọ vàng.

  • QUÝ SỬU

Nam cung Ly

Nữ cung Càn

Trực PHÁ

Mệnh TANG ĐỐ MỘC (cây dâu). Khắc ỐC THƯỢNG THỔ.

Con nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân khổ).

Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CUA BIỂN.

Nam mệnh: Ông tử vi độ mệnh

Nữ mệnh: Bà cửu thiên huyền nữ độ mệnh.

Tuổi Quý Sửu: Tính khí vui vẻ, y lộc dồi dào, tuổi trẻ không tụ tài, không bị thị phi, cha mẹ khó dựa, anh em ít nhờ, vợ chồng hòa thuận, con cái nên muộn.

PHONG THỦY CÁT TƯỜNG TUỔI QUÝ SỬU

Ngày, giờ tốt: Tuổi Quý Sửu có ngày giờ tốt là thứ 5, ngày chẵn, giờ chẵn, tháng lẻ.

Phương vị: Tuổi Quý Sửu có phương vị ở hướng chính Bắc.

Phong thủy tốt: Cao ở mức vừa phải thì tốt nhất.

Chọn tầng lầu: Nên chọn tầng 2, 5, 7, 10 là thích hợp nhất.

Treo đồng hồ: Nên treo ở vị trí chính giữa của tường phía Bắc trong nhà

Tuổi làm nhà: 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69, 77 là tốt nhất.

Con số cát tường: 1, 6. Kỵ các số: 5, 7

Màu sắc cát tường: Xanh lam, xanh lục. Kỵ màu đen.

Loại cây cát tường: Cây cọ xanh.