Chiều này 28/2, Hội đồng quản trị VPF đã nhóm họp tại TP.HCM để bàn về một số vấn đề nổi cộm tại V-League trong thời gian qua. Trong cuộc họp này, ông Nguyễn Minh Ngọc đã nhận khuyết điểm khi V-League nổi cộm nhiều vấn đề từ khâu trọng tài tới cách điều hành.

Với tư cách trưởng BTC V-League, ông Ngọc đã xin được từ nhiệm khỏi vị trí vì những sai sót trong thời gian qua, đặc biệt là sự cố tại vòng 6 của CLB Long An trên sân Thống Nhất.

Sau khi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của ông Nguyễn Minh Ngọc, HĐQT VPF đã bác đơn từ chức của ông, đồng thời động viên tiếp tục công việc.

Theo ông Võ Quốc Thắng, những sai sót của ông Ngọc là do nhiều yếu tố cấu hành chứ không phải lỗi cá nhân. Lỗi phân công trọng tài thì không phải do trưởng BTC V-League trực tiếp phụ trách.

‘Việc tiếp tục để anh Ngọc giữ chức trưởng BTC V-League là do quyết định của HĐQT chứ không phải chỉ riêng tôi. 100% thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất giữ anh Ngọc tiếp tục làm việc’, ông Võ Quốc Thắng cho biết.