Xem thêm: Mourinho cười như ma làm trước pha nhào lộn đẳng cấp Ashley Young của Diego Costa