Xem thêm: Bàn thắng của người Thái vào lưới ĐT Việt Nam được bình chọn đẹp nhất tháng 10