Thanh niên rảnh rỗi giả mù cầm tờ 50 USD và 5 USD troll người đi đường. Kết quả là tất cả đều không biết bị troll, hồn nhiên vô tư thể hiện rõ bản năng.